Czytaj nas każdego dnia!

Cechy jakimi powinien odznaczać się opiekun osób starszych

Cechy jakimi powinien odznaczać się opiekun osób starszych

W zależności od tego w jakim wieku jest osoba starsza i w jakiej kondycji jest jej zdrowie, praca opiekunki może być mniej bądź bardziej wymagająca. Dlatego osoby, które decydują się na podjęcie pracy jako opiekunka osób starszych muszą znać wszystkie obowiązki, jakie na nich spadną, gdy znajdą się docelowo u starszej osoby w Niemczech, gdzie podejmą swoją pracę na kilka tygodni bądź miesięcy.

Nierzadko praca przy osobie starszej to duży wysiłek fizyczny, właściwe nastawienie do seniora, empatia i cierpliwość, a takimi cechami nie każdy człowiek się odznacza. Kraje rozwinięte, do jakich zaliczają się również Niemcy, są zdecydowanie bogatsze niż Polska, dlatego rodziny mogą sobie pozwolić na wykwalifikowaną opiekę dla seniorów, określając tutaj szereg cech i kompetencji jakie powinien posiadać zatrudniany opiekun.

Wrażliwość, cierpliwość, wysoka odporność na stres…

Tutaj moglibyśmy wymienić wiele cech, jakie są bardzo istotne przy opiece nad osobą starszą. Opieka w Niemczech to nie tylko przygotowywanie posiłków i pomoc w codziennych czynnościach, do jakich zaliczamy: spożywanie posiłków, podstawowa higiena osobista oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych. Opiekunki osób starszych muszą posiadać wyjątkową wrażliwość i empatię, aby właściwie zbudować zaufanie i dobre relacje z seniorem, który podlega pod ich opiekę.

Praca opiekunki nie może zatem polegać na rutynowym odhaczaniu poszczególnych obowiązków z całodziennego rozkładu zajęć. Osoba na stanowisku opiekuna do osób starszych powinna okazywać seniorowi wrażliwość i zrozumienie, szczególnie w trudnych momentach, aby zbudować właściwą relację i zaufanie do swojej osoby.

Inne ważne cechy jakie powinna mieć opiekunka osób starszych to na pewno cierpliwość, wysoka odporność na stres oraz pozytywne podejście do każdej sytuacji. Im więcej cierpliwości okażemy osobie starszej, im mniej pokażemy po sobie rozdrażnienie bądź stres, tym łatwiej będzie nawiązać kontakt z seniorem, który w dalszej pracy zaowocuje współpracą nawet podczas trudnych czynności w ciągu dnia. Nie każdy senior posiada łatwy charakter i współpracuje z opiekunem. Niestety opieka osób starszych to także stres i konfliktowe sytuacje.

Jeżeli opiekun wykaże się wyjątkową cierpliwością, nie pozwoli aby senior wyprowadził go z równowagi, z każdej nerwowej sytuacji będzie umiał wyjść z uśmiechem i troską wobec seniora, współpraca na przełomie kilku miesięcy będzie układała się właściwie. Cierpliwość i odporność na stres to ważniejsze cechy charakteru niżeli perfekcyjna znajomość języka niemieckiego. Nauka języka może być kontynuowana w czasie pracy, odpowiednie cechy charakteru po prostu się posiada i trudno nauczyć się ich w tak krótkim czasie, jakim jest wyjazd do opieki nad seniorem w Niemczech.

Aktywność i kondycja fizyczna to równie istotne cechy

Jeżeli należymy do osób aktywnych, dbamy regularnie o dobrą kondycję fizyczną, opieka Niemcy nie będzie trudnym wyzwaniem. Spacery z wózkiem inwalidzkim, pomoc w przejściu do innego pomieszczenia w domu, pomoc w korzystaniu z toalety. To tylko niektóre czynności, w jakich muszą brać udział opiekuni osób starszych i tutaj tak bardzo przydaje się dobra kondycja i aktywność fizyczna.

Praca dla opiekunek w Niemczech nie zawsze musi się wiązać z opieką nad osobami chorymi i nie do końca sprawnymi, jednak musimy się na takie zadania również przygotować. W takich sytuacjach opiekun staje się dla seniora oparciem nie tylko w formie duchowej, ale i w sprawach związanych z wysoką sprawnością fizyczną.

Mogłoby się wydawać, że skoro seniorzy nie należą do zbyt aktywnych fizycznie osób, to i my nie będziemy musieli cechować się wyjątkową aktywnością. Sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze praca opiekunki w Niemczech to przede wszystkim pomoc we wszystkich codziennych czynnościach, a zatem tam gdzie seniorowi brakuje kondycji i siły, pomaga opiekun. Po drugie zadaniem opiekuna jest dbanie o zdrowie seniora, dlatego nie zależnie od kondycji seniora, codzienne spacery spadają na barki opiekuna, który niejednokrotnie musi wykazać się właśnie wysoką aktywnością fizyczną.  

ATERIMA MED - aktualne oferty pracy dla opiekunek

O nas

Polteczki, nowinki oraz garść przydatnej wiedzy. To wszystko znajdziesz na naszym portalu, do którego lektury serdecznie zapraszamy!