Czytaj nas każdego dnia!

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznych?

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznych?

Analizując przepisy polskiego i unijnego prawa można natknąć się na zalecenie, zgodnie z którym substancje chemiczne wykorzystywane w różnych miejscach, powinny posiadać swoje własne karty charakterystyki. Jak zatem interpretować ten termin, a także komu i w jakich okolicznościach najlepiej jest zlecić wykonanie takich kart?

Karta charakterystyki substancji chemicznych – próba definicji

Karty charakterystyki substancji chemicznych mogą występować w literaturze także pod postacią angielskiego skrótu SDS, a także pod skróconą nazwą MSDS, choć ta ostatnia jest coraz rzadziej używana. Najczęściej mianem tym określa się specjalistyczne dokumenty będące zbiorem informacji na temat zagrożeń, z jakimi musimy liczyć się sięgając po określoną substancję lub mieszaninę chemiczną. Jeśli karta ma być kompletna, a tylko taka może być wykorzystywana zgodnie z literą prawa, powinna informować także o sposobach na minimalizowanie ryzyka związanego z wejściem w kontakt z taką substancja oraz o sposobach postępowania w momencie, w którym dojdzie do powstania sytuacji niebezpiecznej. Karta powinna też zawierać najważniejsze dane fizykochemiczne dotyczące substancji lub mieszaniny, którą opisuje.

Kogo powinna zainteresować karta charakterystyki?

Osoby fizyczne zwykle nie ukrywają, że nie mają pojęcia o karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych. Gdy jednak mamy do czynienia z użytkownikami, którzy prowadzą działalność gospodarczą, karta taka musi znaleźć się w centrum ich zainteresowania. Zapoznanie się z jej treścią sprawia, że w miejscu pracy, w którym zachodzi ryzyko kontaktu z substancjami i mieszaninami chemicznymi, można podjąć działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Co warte podkreślenia, na polskim rynku powinny znajdować się jedynie te katy charakterystyki, które zostały sporządzone i wystawione w języku polskim. Ne ma też mowy o sprowadzaniu kart powstających w innych pastwach, a następnie o tłumaczeniu ich na nasz język rodzimy. Przepisy charakteryzuje w tym kontekście duża precyzja i jasno wynika z nich, że za jej wystawienie muszą być odpowiedzialne osoby posiadające odpowiednie kwalifikację. Analizując odpowiednie wytyczne można też dostrzec, że od karty charakterystyki oczekuje się zgodności nie tylko z przepisami unijnymi, ale również z przepisami kraju, w którym dana substancja lub preparat są wprowadzane do obrotu. W Polsce więc tworzeniem kart charakterystyki powinna zajmować się firma działająca w kraju i przestrzegająca polskiego prawa. Co więcej, wraz z wprowadzeniem karty na rynek konieczne jest zgłoszenie jej do Biura do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

Czy zawsze należy posiadać kartę charakterystyki?

W określonych sytuacjach karty charakterystyki nie są wymagane. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy mamy do czynienia z produktami leczniczymi i nie ma tu znaczenia, czy są one stosowane u ludzi, czy tez w celach weterynaryjnych. Karta nie jest też wymagana wtedy, gdy wprowadza się na rynek produkty kosmetyczne oraz wyroby medyczne. Nie potrzeba jej także w odniesieniu do żywności oraz pasz. W każdym przypadku warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi tak odnoszącymi się do przepisów unijnych, jak i polskiego prawa. Może się okazać, że potoczna definicja produktu kosmetycznego lub żywności różni się od tej, jaka jest stworzona przez prawników. W sytuacjach spornych warto konsultować konieczność wystawienia karty charakterystyki z podmiotami, które zawodowo zajmują się opracowywaniem tego rodzaju dokumentu.

O nas

Polteczki, nowinki oraz garść przydatnej wiedzy. To wszystko znajdziesz na naszym portalu, do którego lektury serdecznie zapraszamy!