Czytaj nas każdego dnia!

Notariusz – czy to zawód z przyszłością?

Notariusz – czy to zawód z przyszłością?

Młodzi ludzie, którzy właśnie podchodzą do egzaminu dojrzałości, muszą podjąć trudną decyzję o wyborze studiów. W takiej sytuacji warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co lubimy robić oraz w czym jesteśmy dobrzy. Właściwy dobór przyszłego zawodu może być dość ciężki, jednak warto się nad tym porządnie zastanowić. Większość młodych ludzi chce, aby ich przyszła profesja przynosiła nie tylko duże zarobki, ale również dawała satysfakcję. Jedną z możliwości jest wybór studiów prawniczych, a później praca w zawodzie notariusza. Jak zostać notariuszem?

Jak zostać notariuszem?

Notariusz jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Głównym zadaniem notariuszy jest sporządzanie aktów notarialnych, które wyrażają wolę stron. Mogą one dotyczyć obrotu nieruchomościami, założenia spółek, poświadczania autentyczności podpisów, potwierdzenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Notariusz zajmuje się także tworzeniem uwierzytelnionych odpisów różnych pism, przyjmuje oświadczenia w sprawach spadkowych oraz przechowuje depozyty. Niezależnie od rodzaju dokumentu, notariusz jest zobowiązany każdy z nich zarejestrować w specjalnej księdze.

Pierwszym etapem na drodze do kariery notariusza jest rozpoczęcie studiów prawniczych, które obecnie trwają 5 lat. Kończą się one uzyskaniem tytułu magistra (nie ma tutaj podziału na trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie). Samo ukończenie studiów nie daje jeszcze możliwości podjęcia pracy w zawodzie notariusza. Drugi etap to aplikacja. Aby dostać się na aplikację trzeba zdać trudny egzamin. Jeżeli udało nam się pozytywnie zaliczyć test na aplikację notarialną, to musimy jeszcze rozpocząć pracę u notariusza, który jest wyznaczany przez Izbę Notarialną. Istnieje też możliwość samodzielnego wyboru kancelarii notarialnej. 

W trakcie trwania aplikacji obowiązkiem każdego kandydata na notariusza jest odbycie sześciomiesięcznej praktyki w sądzie w zakresie spraw cywilnych, rejestrowych i księgowo-wieczystych. Na zakończenie aplikacji czeka nas kolejny egzamin. Po pozytywnym zaliczeniu testu przychodzi czas na obowiązkowy, dwuletni staż na stanowisku asesora. Zakończenie tej praktyki pozwala młodym ludziom otrzymać nominację, która pozwoli otworzyć własną kancelarię notarialną.

Warunki pracy notariusza

Jak widać droga, która pozwoli rozpocząć pracę w zawodzie notariusza, jest długa i dość trudna. Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna. Profesja ta wymaga skrupulatności, precyzji, doskonałej znajomości procedur prawniczych. W związku z tym, że jest to praca z ludźmi, notariusz powinien być osobą kontaktową. Zawód notariusza mogą wykonywać osoby w przedziale od 26 do 70 roku życia.

Droga do tego, aby zostać notariuszem nie jest łatwa. Już same studia pokazują, że cały czas trzeba być na bieżąco ze zmieniającym się prawem. Dlatego edukacja w przypadku tej profesji nie kończy się wraz z otrzymaniem dyplomu magistra. Tak naprawdę jest to dopiero początek. Zarobki są natomiast zależne od tego, czy notariusze są właścicielami kancelarii oraz ilu mają klientów. Więcej na stronie notariuszpolski.pl

O nas

Polteczki, nowinki oraz garść przydatnej wiedzy. To wszystko znajdziesz na naszym portalu, do którego lektury serdecznie zapraszamy!