Regulamin

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Poglądy zawarte w publikowanych materiałach są osobistymi opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać poglądy Redakcji i Wydawcy.

Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego Wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w sieci portali Extra Polska bez uzyskania pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

1. Korzystanie z forum w sieci reklamowej Extra jest bezpłatne a publikujący komentarz ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą polskim prawem za publikowane treści.

2. Zamieszczanie ogłoszeń w dziale OGŁOSZENIA wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem i REGULAMINEM SERWISÓW SMS. Wydawca konkretnego portalu www zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z portalu (bez zwrotu opłaty) zawierających treści niezgodnych z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

3. Usługa OGŁOSZENIA polega na dodawaniu przez użytkownika treści ogłoszenia, zdjęć i danych kontaktowych, następnie ww. dane są publikowane na portalu www.

4. Usługa OGŁOSZENIA jest świadczona na teranie Polski.

5. Publikując jakiekolwiek treści w sieci reklamowej Extra użytkownik oświadcza, że:

a) ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości lub zdjęcia obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości lub zdjęcia w internecie;
b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd;
c) osoby utrwalone w wiadomościach lub zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci internet.

6. Portale w sieci reklamowej Extra zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści opublikowanej przez użytkownika (a w tym także treści płatnych), jeśli naruszała ona będzie czyjeś dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne, przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

 

Polityka prywatności w zakresie prenumeraty cyfrowej

  1. Spółka Extra Media Sp. z o.o media (dalej „Extra Media Sp. z o.o”) z siedzibą w Warszawie, ul. Lasek Brzozowy 6/60, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe Extra Media Sp. z o.o w wersji na urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
  2.  Extra Media Sp. z o.o oświadcza, iż zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Extra Media Sp. z o.o w wersji na urządzenia mobilne przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Extra Media Sp. z o.o jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Extra Media Sp. z o.o nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Extra Media Sp. z o.o w wersji na urządzenia mobilne. Extra Media Sp. z o.o nie będzie również wykorzystywała jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
  3. Extra Media Sp. z o.o realizując zamówienie prenumeraty tytułów prasowych w wersji na urządzenia mobilne przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
  4. Extra Media Sp. z o.o nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Extra Media Sp. z o.o w wersji na urządzenia mobilne.
  5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Extra Media Sp. z o.o nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.