Czytaj nas każdego dnia!

Trigeneracja, na czym polega i jakie jest jej zastosowanie

Trigeneracja, na czym polega i jakie jest jej zastosowanie

Trigeneracja to zjawisko nieodłącznie związane z nowym systemem, który oparty jest na nowej technologii i który stanowi następstwo kogeneracji. Proces ten pozwala zachować optymalizację kosztów energii pierwotnej. Zjawisko to wykazuje bowiem wiele zalet, jak np. dbałość o środowisko naturalne, czy niższe koszty związane z eksploatacją budynku. 

Trigeneracja - czym jest?

To najnowsza technologia, która pozwala na jednoznaczną produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Dodatkowo może ona produkować tzw. wodę lodową. Proces ten wiąże się z pracą silnika, który napędzany jest gazem ziemnym. W wyniku tego produkowana jest energia elektryczna. Tak jak w poprzednim systemie zwanym kogeneracją tak i w tym przypadku wytworzone ciepło wykorzystywane jest do podgrzewania wody, która później ma wiele zastosowań. 

Trigeneracja a kogeneracja

Pierwszy, a zarazem nowszy system - trigeneracja, poza wytwarzaniem ciepła może również wytworzyć wodę lodową, która wykorzystywana jest m.in w klimatyzacji pomieszczeń. Zatem trigeneracja jest bardziej nowoczesnym rozwiązaniem jak kogeneracja, która ogranicza się wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej. Trigeneracja lepiej wykorzystuje źródło energii, przez co dba o środowisko. 

 • Układy trigeneracji charakteryzują się dużą elastycznością w ujęciu projektowo-konstrukcyjnym. Mogą one zostać wykonane w oparciu o:
 • Rodzaje silników (gazowe, Diesla),
 • Rodzaje paliw (np. gaz ziemny, wysypiskowy, kopalniany, odpadowy, LPG, biogaz, olej napędowy),
 • Typy agregatów (adsorpcyjne, absorpcyjne bromolitowe, absorpcyjne amoniakalne, sprężarkowe),
 • Rodzaje źródeł ciepła, które zasilają agregaty (w tym także energia naturalna),
 • Rodzaje zabudowy (stacjonarna lub mobilna)

zastosowanie trigeneracji

Zastosowanie trigeneracji

Zastosowanie tego systemu sprawdza się przy budowie elektrociepłowni oraz instalacji odpowiednich urządzeń w nowoczesnych biurowcach. W tym przypadku możliwa jest produkcja energii elektrycznej. System trigeneracji znalazł zastosowanie na osiedlach mieszkaniowych, magazynach, fabrykach, biurowcach oraz zakładach produkcyjnych. 

Korzyści jakie wynikają z z zastosowania instalacji trigeneracji:

 • Obniżenie poboru mocy elektrycznej w moc agregatów chłodniczych
 • Możliwość korzystania z dofinansowania z NFOŚ
 • Różnicowanie źródeł zasilania w energię elektryczną
 • Niezależność energetyczna
 • Możliwość uzyskania certyfikatów pochodzenia energii i sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii

Trigeneracja wykazuje wiele zalet, najważniejsze z nich to uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł energii, obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz dbałość o środowisko. Dzięki temu systemowi produkowana jest własna energia elektryczna cieplna i chłód. 

>> Zobacz również usługi firmy Energycool

Zainstalowanie systemu trigeneracji pozwala otrzymać energię elektryczną, energię cieplną oraz chłód technologiczny. Daje to ogromną niezależność energetyczną, która wiąże się z korzyściami ekonomicznymi i ekologicznymi. Uogólnione dane wskazują na to, że około 30% oszczędności finansowych płynie z samego ograniczenia zużycia paliwa. Ze względu na wysoką sprawność układy ograniczenia emisji dwutlenku węgla są w Unii Europejskiej promowane i wspierane prawnie. 

Innowacyjne rozwiązanie jakim jest trigeneracja pozwala znacznie lepiej wykorzystać jedno źródło energii by zostało generowane kolejne. Zastosowanie znalazł ekologiczny gaz ziemny, który umożliwia produkcję ciepła w okresie zimowym, całoroczne wytwarzanie ciepłej wody, a także chłodzenie pomieszczeń w ciągu lata. 

O nas

Polteczki, nowinki oraz garść przydatnej wiedzy. To wszystko znajdziesz na naszym portalu, do którego lektury serdecznie zapraszamy! 

 

Warto zobaczyć