Łomża: Komunikacja miejska bezpłatna dla seniorów i niepełnosprawnych uczniów

Podczas jazdy autobusem prezydent Mariusz Chrzanowski rozdawał pasażerom wnioski o wydanie Łomżyńskiej Karty Seniora

Od 1 sierpnia 2017 roku posiadacze Łomżyńskiej Karty Seniora oraz osoby niepełnosprawne uczące się w łomżyńskich szkołach będą mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską – zapowiada prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Jak podaje Urząd Miejski, stosowny projekt uchwały został już skierowany przez prezydenta do Rady Miejskiej. O szczegółach Mariusz Chrzanowski poinformował przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem mieszkańców Łomży, w niezwykłej scenerii autobusu MPK linii nr 10.

Ważną zmianą w działaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, o której także mówił prezydent, będzie od przyszłego roku przekształcenie tej firmy w spółkę prawa handlowego.

Wcześniej jednak wprowadzone będą rozwiązania, z których skorzystają przede wszystkim starsi mieszkańcy miasta. Łomżyńska Karta Seniora obowiązuje od początku 2017 roku i cieszy się dużą popularnością wśród osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Dotychczas złożonych zostało 880 wniosków o jej wydanie. Upoważnia ona do ulg i zniżek w firmach, które przystąpiły do programu. Jest ich obecnie około trzydziestu, wśród nich przede wszystkim instytucje miejskie. Nie mogło jednak wśród nich być jak dotąd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, gdyż w łomżyńskim prawie miejscowym w sprawie ulg i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej nie było zapisów dotyczących osób po sześćdziesiątym roku życia.

– Łomża ma szansę stać się pierwszym w kraju miastem, w którym już sześćdziesięciolatkowie będą mieli możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Chociaż będzie to dotyczyło tylko mieszkańców naszego miasta posiadających Łomżyńską Kartę Seniora. Projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały o uprawnieniach określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży radni zajmą się na czerwcowej sesji – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski. Podkreśla, że jest już po wstępnych rozmowach z największym w Radzie Miejskiej Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, i znalazł tam poparcie dla projektu wprowadzenia ulg.
Reakcją na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców jest także zawarta we wniosku skierowanym do radnych propozycja, która dotyczy możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów przez niepełnosprawnych uczniów w wieku od lat 16.

– Istniejący obecnie zapis nie zabezpiecza potrzeb tej grupy uczniów, którzy osiągnęli wskazany wiek. Społecznie uzasadnione i ważne wydaje się zapewnienie wszystkim niepełnosprawnym uczniom, uczęszczającym do naszych placówek oświatowych, możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską – podkreśla Mariusz Chrzanowski.

Propozycje to nie tylko kolejna poprawa komfortu życia w Łomży dla seniorów i niepełnosprawnej młodzieży szkolnej.
– Te bezpłatne przejazdy dla poszczególnych grup są bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Zwolnienie z obowiązku kasowania biletów, w przypadku osób starszych czy niepełnosprawnych będzie dodatkowym ułatwieniem w podróży, gdyż po wejściu do pojazdu po prostu ich troską będzie już tylko znalezienie wolnego miejsca – dodaje dyrektor MPK Janusz Nowakowski. Podkreśla też, że MPK bardzo chętnie włącza się w inicjatywy prezydenta Łomży, aby uczynić miasto jeszcze bardziej bezpiecznym i przyjaznym.
Mariusz Chrzanowski wyraził nadzieję, że przystąpienie MPK do Łomżyńskiej Karty Seniora będzie impulsem do składania wniosków o wydanie tej karty i znacznie więcej niż dotąd osób po 60. roku życia stanie się jej posiadaczami.

– Wierzę, że zaczną też zgłaszać się kolejne firmy, które będą oferowały zniżki i ulgi dla seniorów – mówił Mariusz Chrzanowski wręczając porozumienia dwóm kolejnym firmom, które stały się partnerami Łomżyńskiej Karty Seniora. To Restauracja Retro przy ulicy Nowogrodzkiej oraz klub fitness z siłownią Elite Strefa Kobiet przy Alei Legionów. Do projektu przystępują także Centrum Medyczne CEUTICA, Sklep Zielarsko – Medyczny ZIELNIK, Medicor. Centrum Osteopatii i Fizjoterapii oraz Hotel Milena w Milówce.

Wydaje się, że pomysł jest trafieniem w „dziesiątkę”. Zaraz po internetowych informacjach o projekcie bezpłatnej komunikacji dla seniorów odebraliśmy w redakcji Tygodnika Narew kilka telefonów z prośbą o informacje jak można wyrobić sobie Łomżyńską Kartę Seniora. Na razie zajmuje się tym Centrum Współdziałania Społecznego przy ul. Farnej, ale wkrótce będzie to możliwe także w Ratuszu przy Starym Rynku.

Prezydent Mariusz Chrzanowski poinformował również, że planuje od przyszłego roku przekształcenie MPK w spółkę prawa handlowego.

– Obecnie w kraju tylko dwa przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej funkcjonują jako zakłady budżetowe, w tym nasze MPK. W samorządach działają spółki i mam nadzieję, że też nasz zakład budżetowy w takową się przekształci – powiedział Mariusz Chrzanowski, dodając, że prowadzone są działania zmierzające do tego, aby na jesieni radni mogli zająć się tym tematem. – Przekształcenie w spółkę da szansę na to, że środki które MPK uzyskuje obecnie z biletów dla naszych seniorów zostały pokryte z innej działalności – tłumaczył prezydent.

Status „zakładu budżetowego” pozbawia łomżyńskie MPK wielu możliwości związanych np. z inwestycjami, pozyskiwaniem funduszy czy dodatkowych źródeł dochodów.

Zgodnie z wyliczeniami, wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla osób posiadających Kartę Seniora w wieku 60 – 70 lat będzie kosztowało 500 tysięcy złotych rocznie, zaś utracone wpływy za bilety po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczącej się wyniosą około 40 tysięcy złotych rocznie.

„Narew Extra”