Gazeta Podlasia, nr 9 (133), 3 marca 2015 r.

podlasie

Za konsekwentną, od wielu lat, obronę miejscowych społeczników przed zakusami samorządowej biurokracji, która nie znosi różnorodności, niezależnego  zdania i chciałaby wszystko podporządkować własnemu widzeniu świata. Najnowszy przykład: artykuł „Kto prześladuje (?) Teresę Dąbrowską…”