ARiMR przedłuża termin przyjmowania wniosków

Czeka nas nacjonalizacja ziemi?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny informuje o przedłużonym terminie składania wniosków na płatności obszarowe za rok 2017.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny informuje o przesunięciu terminu składania wniosków o płatności obszarowe za rok 2017. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013( tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017r. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników. Projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został już skierowany do konsultacji i uzgodnień.

Jak informuje Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR- Beata Alina Orzołek, na dzień 12 maja, w całym województwie podlaskim wpłynęło do biur powiatowych ARiMR ponad 65 tys. wniosków o płatności obszarowe, czyli ok. 80% od wszystkich rolników, uprawnionych do ubiegania się o przedmiotową płatność.

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r. nie jest zagrożona, a tempo przekazywania tych płatności jest szybsze niż w ubiegłym roku – zapewnia ARiMR w specjalnym komunikacie, jaki dotarł do naszej redakcji.

„W związku z wieloma nieprawdziwymi informacji dotyczącymi realizacji dopłat bezpośrednich za 2016 r., które pojawiły się ostatnio w mediach, wyjaśniamy, że płatności te są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r.” – czytamy w materiale.

„Narew Extra”